Hidroelektrik Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları

4 0
Hidroelektrik Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları

Hidroelektrik enerjinin avantajları ve dezavantajları ilk yapım günlerinden beri hep gündemde olmuştur. Her ne kadar hidroelektrik santrallerin avantajları olsa da bir öyle de ettiği dezavantajları mevcuttur. Gelin hep birlikte hidroelektrik enerjisinin avantajları ve dezavantajları nelerdir birlikte inceleyelim.

Hidroelektrik enerjisi hakkında daha fazla bilgi almak için Hidroelektrik Santral Nedir (YAKINDA) yazımızı okuyabilirsiniz.

Hidroelektrik Enerjinin Avantajları

Baraj olarakta bilinen hidroelektrik enerjisinin avantajlarını saymak istersek birçok örnek sunmak mümkündür. Fosil enerjilerine göre bu enerji tipi, gelecek vadeden bir teknolojidir. Hadi buyurun suyun hareketinden elde edilen bu enerji tipinin avantajlarına birlikte bir göz atalım.

Yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerjidir

Hidroelektrik enerjisinden elektrik üretmek için akan suyun hareket enerjisi kullanılır. Zor ve çevresel bazı iklim sorunlarına neden açsa da şuan için güçlü ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır.

Yeşil ve temiz bir enerji kaynağıdır

Hidroelektrik santrallerin ürettiği enerji, atmosferi kirleten zehirli veya sera gazı oluşturmaz. Hidroelektrik santraller, fosil bazlı güç kaynaklarından daha az sera gazı yayar. Bu da iklim değişikliğini, asit yağmurlarını ve sisi azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca hava kirleticileri yaymadıkları için hava kalitesini de iyileştirebilir.

Sürdürülebilir kalkınma için faydalı bir sistemdir

Ekonomik olarak uygun, çevreye duyarlı ve sosyal olarak sorumlu bir şekilde geliştirebilir. Bu şekilde işletilen hidroelektrik işletmeleri, sürdürülebilir kalkınmanın en iyi kavramını temsil eder. Çeşitli endüstrileri çeker ve ticarette genel bir destek sağlar. 

Ülkenin yerli güç kaynağıdır

Fosil yakıtların aksine hidroelektrik üretimi sistemin çok uzun mesafelere taşınmasını gerektirmez. Söz konusu hidroelektrik üretiminde madencilik yoktur. Su santralin kurulduğu yerde enerjiye dönüştürülecektir.

Garantili enerji ve fiyat istikrarını destekler

Pahalı ön bina maliyetlerine rağmen hidroelektrik santral, maliyet açısından rekabetçi bir enerji kaynağıdır. Nehir suyu, akaryakıt veya doğal gazın aksine, piyasa dalgalanmalarına tabi olmayan yerli bir kaynaktır. Buna ek olarak, tek büyük yenilenebilir elektrik kaynağıdır. Maliyet-fayda oranı, verimliliği, esnekliği ve güvenilirliği, termik santrallerin kullanımını optimize etmeye yardımcı olur.

İş ve istihdam oluşturur

Özellikle yüksek düzeyde işsizliğin olduğu bölgelerde bu santraller çok faydalıdır. Hidroelektrik santrallerinin inşası, istihdam yaratmak ve yerel nüfusun genel yaşam koşullarını iyileştirmek için bir şans olabilir. Sonuç olarak, yerel nüfusun ortalama geliri artar, bu da tüketim düzeylerini ve vergi gelirlerini artırır.

Uzak toplulukların gelişimine katkıda bulunur

Hidroelektrik santraller uzak topluluklara elektrik sağlar. Otoyolların, endüstrinin ve ticaretin inşaatını çeker. Tüm bu faaliyetler, bu uzak bölgelerin ekonomisini canlandırmaya, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmaya ve bölge sakinlerinin genel yaşam kalitesini artırmaya hizmet ediyor.

Eğlence ve turizm fırsatları oluşturur

Barajın arkasında oluşan göl, balık tutma, tekne gezintisi ve yüzme gibi aktiviteler için kullanılabilir. Gölün suyu aynı zamanda sulama amaçlı da kullanılabilir. Bunun dışında, büyük barajlar turistik yerler için bir sıcak nokta haline geliyor. Yakındaki kasabalara ekonomik olarak bir destek sağlayabilir.

Hidroelektrik Enerjinin Dezavantajları

Hidroelektrik enerjinin avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Bu santrallerin olumsuz etkileri genellikle çevre ve yerel ekoloji üzerindedir. İşte hidroelektrik gücün birkaç ana dezavantajı.

Çevresel Etki

Doğal su akışının kesintiye uğraması çevre ve nehir ekosistemi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olabilir. Hidroelektrik tesisleri, baraj alanındaki arazileri, vadideki ormanları, bataklıkları ve otlakları etkileyebilir. Rezervuarlar insanların evlerini, doğal alanları ve tarım arazilerini kapsayabilir.

Daha önce su ile kaplı olan alanlar kuruyabilir ve kuru olanlar su ile kaplayabilir. Buna karşılık, doğal yaşam koşullarındaki bu değişiklikler nedeniyle birçok hayvan ve bitki türü karıştırılabilir. Bu durum türlerin azalmasına neden olabilir. Ayrıca yerel ekosistemlerde dengesizliğe yol açabilir.

Yüksek inşaat maliyetleri

Hidroelektrik santralleri ve barajları inşa etmek inanılmaz derecede pahalı olabilir. Ayrıca, projelerin tamamlanması uzun zaman alıyor. İnşaata harcanan parayı geri kazanmak için de uzun süre işletilmesi gerekecek. Örneğin, güneş enerjisi kurulumlarının düşen fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, hidroelektrik, finanse edilmesi daha zor bir yenilenebilir projedir.

Sınırlı rezervuarlar

Su sınırsız bir kaynak olmasına rağmen, bir baraj inşa etmek için gerekli koşullar sınırlıdır. Hidroelektriğin verimli üretimi için yeterli su sağlayacak büyük nehirlere veya akarsulara ihtiyaç vardır. Yıl boyunca geniş bir su kaynağına sahip, doğru miktarda su bulunan ve mevcut elektrik hatlarına yeterince yakın olan uygun bir yer bulmak zordur.

Kuraklık potansiyeli yüksektir

Hidroelektrik enerjisi kurulacaksa suyun bolluk ve kuraklık döngüleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum genellikle yerel kuraklık olan bölgelerde gerçekleşmektedir.

Sınır çatışmaları oluşturabilmektedir

Nehirler genellikle iki ülke arasındaki sınırı temsil eder. Hidroelektrik santrallerin inşasına ilişkin kararlar söz konusu olmaktadır. Her iki ülkenin de bu inşaatın her iki ülkenin hedeflerine uygun olduğu konusunda hemfikir olması gerekiyor.

Bir ülke hidroelektrik santrali kurmak istiyor ve diğer ülke istemiyorsa, bu ülkeler arasında en kötü durumda savaşlara bile yol açabilir.

Sel riski nedeniyle taşınmalara sebep olabilir

Bölgede yaşayan yerel nüfus, barajlardan akabilecek olası su akıntıları nedeniyle sel baskınlarına karşı savunmasız hale gelebilir. Sonuç olarak, insanlar hidroelektrik üretmek için gereken barajın inşasını kolaylaştırmak için yer değiştirmek zorunda kalır. Dünya Barajlar Komisyonu, 2000 yılında yayınladığı rapora göre barajların dünya çapında 40-80 milyon insanı fiziksel olarak yerinden ettiğini tahmin ediyor.

Su kalitesinin bozulmasına sebep olur

Barajlar oluşturulduğunda, sudaki oksijen seviyelerini etkileyen su akışını sınırlarlar. Barajın arkasındaki daha düşük oksijen seviyeleri, akış aşağısında da daha düşük oksijen seviyelerine neden olabilir. Suda çok fazla oksijen olmadığında, nehir habitatlarını etkileyen bazı balık türlerinin hayatta kalması daha zordur.

Sizce hidroelektrik santrallerin avantajları ve dezavantajlarına göre inşa edilmeli mi yoksa edilmemeli mi? Sizlerde yorumlarınız ile okuyuculara ve bizlere kendi düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın