Asit Yağmuru Nedir? Sonuçları Nelerdir?

30 0
Asit Yağmuru Nedir? Sonuçları Nelerdir?

Asit yağmuru, atmosfer üzerinden gelen yağmur, kar, dolu, sis ve hatta toz olarak yere düşen zararları yağışlara denir. Sülfürik veya nitrik halinde düşmesi bu durumu asidik bir yağış haline getirmektedir.

Su içermekte olan asit yağmurlarına ıslak çökelme, toz veyahut gaz içermekte olan asit yağmurlarına ise kuru çökelme denir. Normalde yağışların pH değerleri 5 iken, asit yağmurların 4,2 ile 4,4 arasında değişmektedir.

Asit Yağmurlarının Sebepleri Nelerdir?

Asit Yağmurlarının Sebepleri Nelerdir?

Asit yağmurlarının oluşmasındaki en büyük sebepler insanların oluşturdukları yapılar ve yaptıkları işlemler olmaktadır. Bu yağışların oluşumundaki en büyük sebepler;

 • Kömür yakan enerji santralleri,
 • Petrol rafinerileri,
 • Endüstriyel üniteler ve firmalar,
 • Otomobil üretim ve otomobillerin kendileri

Fosil yakıtın yanması ile birlikte, atmosferde kükürt dioksit (SO2) ve azot oksitler (NOX) gazları yayılmaktadır. Bu kirletici sebepler su, oksijen ve diğer kötü maddeler ile reaksiyona girerler. Havada uçan sülfürik ve nitrik asit bileşikleri üretirler. Üretilen bu maddeler atmosferde yüzlerce hatta binlerce kilometre uzaklığa yayılabilirler.

Bu kötü amaçlı bileşik maddeler yağmur yolu ile yeryüzüne ulaşırlar. Buradan da nehirlere, okyanuslara ve diğer türlü su sistemlerine de akarak toprağa karışırlar. Kullanılan araçların, otobüslerin, kamyonların da havaya saldıkları egzozdan kükürt ve azot dioksit salınmaktadır. Ayrıca doğal olarak ormansızlaştırma çalışmaları ile patlayan yanardağlar da asit yağmurlarına neden olmaktadır.

Asit Yağmuru Nasıl Oluşur?

Asit Yağmuru Nasıl Oluşur?

Asit yağmuru, kükürt ve azot bileşiklerinin suda çözünmesi ve rüzgar ile taşınıp hava olayları ile yeryüzüne taşınması ile oluşur.

Yapılan çalışmalar sonucunda asit yağmurları önceden bölgesel bir sorunken artık çevresel bir sorun olduğu görünmektedir. Büyük ülkelerin sanayi işletmelerinden dolayı küçük ülkelerde bu durumdan etkilenmektedir. Bu milletler dünya üzerine her yıl milyonlarca ton zehirli gaz salmakta ve bunlar rüzgar ile taşınmaktalar. İşte bu durumdan dolayı asit yağmuru yerel bir sorun olmaktan çıkıp, çevresel bir sorun olmaktadır.

Asit Yağmurları Nasıl Önlenir?

Asit Yağmurları Nasıl Önlenir?

Kükürt dioksit ve azot oksitler, küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan birincil gazları yani sera gazı oluşturmazlar. Kükürt dioksit atmosferi soğutmaktadır. Aslında kullandığımız havanın olduğu atmosfer tabakasını kirleten gazlar, azot oksitlerdir. Yani ikisi de havanın denge durumunu bozduğu için sağlık sıkıntıları ile birlikte hava sıkıntılarına da sebebiyet vermektedir.

Asit yağmurlarının belirttiğimiz gibi hem insan yaşamı hem de ekolojik düzen üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin ve zararın fark edilmesinden sonra birçok ülke hem kükürt hem de azot emisyonlarını azaltmaya başlamıştır.

Asit yağmuru sorununu gidermenin önemli birkaç yol vardır. Ancak bu yol için tüm dünya olarak ortak ve birlik içinde çalışılması gerek. Bu çözüm yolları;

 • Emisyonda azaltma,
 • Alternatif enerji kaynakları üzerine yoğunlaşmak,
 • Kaynakları dengeli kullanmak,
 • Asit yağmurlarının hasarlarını ve sıkıntılarını onarmaya çalışmak.

Bu çözüm yolları üzerinde yoğunlaşma sağlandığı takdirde önemli adımlar atılabilecektir. Bunlar hakkında kısaca açıklamalar yapmak gerekirse;

Emisyon düzeyini azaltarak

Toplu Taşıma Kullanımını Arttırmak

Özellikle üretim tesislerindeki emisyonları azaltmak için filtreleme cihazları konulmalıdır. Araçlara da egzoz önleyici cihazlar koyarak bunların önüne büyük ölçüde geçilir. Ayrıca elektrikli araçların sayısının artması ile de buna katkı sağlayabiliriz.

Alternatif enerji kaynakları arayarak

Alternatif Enerji Kaynakları Aramak

Üretimlerde ve fabrikalarda fosil yakıtları sıkça ve ilk kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu durum böyle devam ederse asit yağmuru sorununun önüne etkili bir çözüm yolu ile geçilemez. Bundan dolayı asit yağmurlarının önüne geçilmesi için alternatif enerji kaynaklarına geçiş sağlanmalıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek bu konuda ilerleme sağlanır. Bu konu ile ilgili olan Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi yazılarımı okuyabilirsiniz.

Devletler ve büyük firmalar bu konularda öncelikli adımlar atmalıdırlar. Enerji üretimi konusunda yenilenebilir enerjiye atılım ve ilerleme bu şekilde hızlandırılır. Farklı farklı enerji çeşitlerinin olmasından dolayı, hangisinin ihtiyacı karşılayacağı araştırılmalıdır. Bu göre de enerji gereksinimleri ve kullanım kolaylığı açısından hangisi gerekli ise ona ağırlık verilmelidir.

Ayrıca devletler elektrik fiyatlarını ve tüketimini azaltmayı sağlayacak çalışmalar yapmalıdırlar. Bu sayede he üretim azalacak hem de üretim azalacağı için çevresel kirlilikte azalacaktır.

Kaynakları dengeli kullanarak

Asit yağmuru seviyesini azaltmak için aşağıdaki durumları gerçekleştirilebilir;

 • Özel araç kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bunu en aza indirmek ve emisyon seviyesini düşürmek için toplu taşıma araçlarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılabilir,
 • Enerji tasarrufu gerçekleştiren cihazlar ve öneriler sunulabilir,
 • İnsanlar kısa mesafelerde araç kullanmak yerine bisiklet yerine ya da yürümeye teşvik edilmelidir. Bu durum da hem sağlıklı bir yaşam hem de hava kirliliği durumunun önüne geçecektir.

Asit yağmurunun hasarlarını onararak

Asit yağmurunun hasarlarını onararak

Asit yağmurlarının vermiş olduğu zararların onarılması gereklidir. Göller ve nehirlerin kendilerini nötralize etmesi için arıtılması gerekmektedir. Bu durum, nehirlerin ve göllerin sularına toz kireçtaşının eklendiği “kireçlenme” olarak bilinmektedir. Ancak bu işlemin maliyeti fazladır ve uzun vadeli bir geçerliliği yoktur, günü kurtarmak olarak düşünülebilir.

Asit yağmurları durdurulmadıkça, bu tür çalışmalar ve uygulamaların etkisi hiç olmayacaktır.

Asit Yağmurları Online Testimize giderek, kendinizi deneyebilirsiniz.

Bu arada Instagram hesabım olan instagram.com/emrealtilarcom adresinden beni takip ederek, Enerji ile alakalı güncel bilgilerden ve paylaşımlardan geri kalmayın.

Bir cevap yazın